CILVĒKS

KASPARS
ZLIDNIS

"Viss, kas ar mums notiek, ir mūsu pašu reakcija uz noteiktiem apstākļiem. Atbrīvojies no sava prāta važām, uzzini, kas ir šī dzīve un kas esi tu pats. Liec mierā ārējo pasauli, no sākuma iepazīstot savu personīgo - iekšējo pasauli."
Par Autoru

Es apstājos, apklustu un ieelpoju šo vienīgo mirkli, kurā paslēpies visums. Ar visām maņām saplūstu ar dzīvi, kas kā upe plūst un es tai līdz...

Nav svarīgi, kas notiek kaut kur pasaulē. Svarīgi ir tikai tas, kas notiek manā pasaulē. Laime, mīlestība, brīvība un dzīves prieks ir cilvēka izvēle dzīvot prātā vai sirds apziņā. Vienā stāvoklī ir pretestība, iebildumi, satraukumi, raizes, šaubas un bailes, otrā - pieņemšana, paļaušanās un pateicība par visu, kas un kā ir, jo dzīve pati par sevi ir lielākais brīnums un dāvana, ko varam saņemt kā cilvēciskas būtnes, izdzīvojot gan fizisko eksistenci, gan pieredzot apziņas esības pilnību un svētību. 

"Pirms censties uzlabot ārpasauli, svētīgi būtu tikt galā ar to vienīgo, kas ir reāla - savu iekšējo pasauli!"SPĒKA GRĀMATA

Visa ārējā pasaule ir tikai rotaļa. Tai noticot, cilvēks ir pakļauts tās mainīgajiem noteikumiem un apstākļiem.

ATSAUKSMES

"Mums katram dzīvei ir savs temps un ritms. Mēs katrs nonākam pie sevis īstajā brīdī. Nepieciešamās mācībstundas un atziņas katrs gūst caur savu personīgo dzīves pieredzi. Katram ir sava nokrāsa un sajūta. Nav vajadzības salīdzināt vai pielīdzināt. Nav vajadzības mainīt, uzlabot vai pielāgot. Svarīgi katram dzīvot saskaņā ar savu likteni, paļaujoties, uzticoties un pieņemot, ka šajā brīdī kļūdu nav, jo dzīve ir augstākā matemātika. Visam ir sava vieta un savs laiks. Viss ir ideālā kārtībā. Te nav nepareizību, tāpēc jaukties šķietamās dzīves netaisnībās nav vajadzības."

SEKO JAUNUMIEMPERSONĪGAS
TIKŠANĀS

LEKCIJAS / KONSULTĀCIJAS/ TRENIŅI

"Patiess izaicinājums ir, nevis censties izskatīties labākiem, bet gan censties būt labākiem, nekā esam."

"
Mēs nevaram mainīt otru cilvēku, mēs nevaram mainīt viņa domas, vārdus, attieksmi un uzvedību, bet mēs varam būt par piemēru! Viss, ko mēs varam darīt, ir parūpēties par to, lai mūsu domas, lai mūsu vārdi, mūsu rīcība būtu balstīta mīlestībā. Bez nosacījumiem, principiem, aizspriedumiem, dažādiem noteikumiem. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam harmoniski sadzīvot ar visu, kas notiek mums apkārt. Pirmkārt, sadzīvojot ar to, kas notiek mūsu pašu prātā. Jo tieši mūsu pašu domās un emocijās, mūsu reakcijās ir veidota visa tā realitāte, ko mēs redzam!
"

Kaspars Zlidnis

KASPARS ZLIDNIS

+371 26108601   —   speks@kasparszlidnis.lv

© Kaspars Zlidnis. All rights reserved.webDesing DruvoART

Pastāsti draugiem!